2023

Statistik

Teil­neh­mer: 16
Starts: 50

Teil­neh­mer mit den meis­ten Starts:

  • Frank Schmidt (8)
  • Domi­nik Schmidt (5)
  • Tho­mas Wink­ler (5)
  • Sebas­ti­an Bur­ck (5)
Dis­zi­pli­nen
ange­bo­ten
Dis­zi­pli­nen
geschos­sen
1 Schüt­ze2–3 Schüt­zen>3 Schüt­zen
Fall­schei­be1612552
Speed169531
SL Prä­zi­si­on6422

Ergebnisse

Fallscheibe

1301 Pistole min 9mm offen
PlatzNameZeit (sec)
1Sebas­ti­an Burck109,85
2Chris­toph Hohmann198,72
3Vol­ker Ott-Engelmann236,03
4Mar­co Hildebrand302,34
5Manu­el Müller610
1301 Pistole min 9mm beliebig
PlatzNameZeit (sec)
1Mat­thi­as Müller120,43
2502 SL Büchse KK beliebig
PlatzNameZeit (sec)
1Manu­el Müller31,54
2Frank Schmidt32,5
3Jür­gen Blumentritt52,34
4Tho­mas Benndorf69,53
2510 SL Büchse KW Patr beliebig
PlatzNameZeit (sec)
1Sebas­ti­an Burck31,62
2Frank Schmidt32,62
3Mat­thi­as Müller33,92
4Domi­nik Schmidt42,12
4401 Selbstladeflinte offen
PlatzNameZeit (sec)
1Tho­mas Winkler51,45
2Manu­el Franke52.97
4403 Repetierflinte offen
PlatzNameZeit (sec)
1Frank Schmidt18,98
2Tho­mas Winkler21,35
4402 Selbstladeflinte beliebig
PlatzNameZeit (sec)
1Frank Schmidt13,6
2Domi­nik Schmidt25,17
3Manu­el Franke36,04
4405 Doppelflinte Ejektor
PlatzNameZeit (sec)
1Manu­el Franke84,18
2501 SL Büchse KW Patr offen
PlatzNameZeit (sec)
1Frank Schmidt65,64
2Micha­el Dellschow87,09
2503 Unterhebel KW Patr offen
PlatzNameZeit (sec)
1Tho­mas Winkler57,41
2504 Unterhebel KK offen
PlatzNameZeit (sec)
1Tho­mas Benndorf52,45
2514 Unterhebel KK beliebig
PlatzNameZeit (sec)
1Jür­gen Blumentritt94,91

Speed

1401 Pistole min 9 mm offen
PlatzNamePunk­te
1Sebas­ti­an Burck104
2Vol­ker Ott-Engelmann65
3Björn Böhl­ke0 (-3)
4Chris­toph Hohmann0 (-51)
1406 Revolver min .357 offen
PlatzNamePunk­te
1Timo Heu­mül­ler44
4301 Selbstladeflinte offen
PlatzNamePunk­te
1Tho­mas Winkler56
4302 Selbstladeflinte beliebig
PlatzNamePunk­te
1Domi­nik Schmidt4
4303 Repetierflinte offen
PlatzNamePunk­te
1Tho­mas Winkler88
4601 SL Büchse KW offen
PlatzNamePunk­te
1Frank Schmidt242
4610 SL Büchse KW beliebig
PlatzNamePunk­te
1Frank Schmidt250
2Sebas­ti­an Burck192
3Domi­nik Schmidt125
4614 Unterhebel KK beliebig
PlatzNamePunk­te
1Jür­gen Blumentritt213
2Wolf­gang Benndorf194
4612 SL Büchse KK beliebig
PlatzNamePunk­te
1Wolf­gang Benndorf251
2Jür­gen Blumentritt227

SL Präzision

3113 Selbstlader über 6,4 mm
PlatzNameRin­ge
1Chris­toph Hohmann96
3114 Selbstlader bis 6,4 mm
PlatzNamePunk­te
1Timo Heu­mül­ler139
2Domi­nik Schmidt101
3Frank Schmidt77
2102 Selbstlader KK
PlatzNamePunk­te
1Manu­el Müller132
2101 Selbstlader PCC
PlatzNamePunk­te
1Sebas­ti­an Burck139
2Mat­thi­as Müller104
Cookie Consent mit Real Cookie Banner